Furnizare Contor Master

12-12-2017 15:02

Birou Achizitii                                  

Nr.9327/12.12.2017

       

 

 

 

 

                                  

 

          Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

                                          Furnizare Contor Master

 

 

          Organizator:  Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii.

 

1.         Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de  19.12.2017 ora 10.00.

2.         Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

3.         Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

4.         Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

5.         Documentatia  de atribuire  se poate obÅ£ine de la Biroul Achizitii- Georgiana Dragomir,  tel. 0241.580.361, e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com

6.         Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 29.12.2017.

           

 

 

Furnizare Contor Master