Proiect reparat instalatie de canalizare Parc de rezervoare motorina R9-R14

28-11-2017 13:06

Biroul Achizitii                                                                                                                   

Nr. 8992/28.11.2017

         

 

 

 

 

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Proiect reparat  instalatie de canalizare Parc de rezervoare motorina R9-R14

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  05.12.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii -  Ioana  Ruse tel. 0241/580361, ioanaruse@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 27.12.2017

Proiect reparat instalatie de canalizare Parc de rezervoare motorina R9-R14