Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port

23-02-2017 13:28

Departament  Achiziţii-Dezvoltare-Strategii

Nr.1406/23.02.2017

 

 

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

„Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port”

 

1.      Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achiziţii-Dezvoltare-Strategii

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de 06.03.2017 ora 10 .

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.      Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.      Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.      Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7.      Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 31.03.2017

 

 

OIL TERMINAL S.A. Constanta

Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port

10-04-2018 15:12

Biroul Achizitii                                                                                                                   

Nr.2643/10.04.2018

         

 

 

 

 

 

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

                           „Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port”

 

1.      Organizator:  Societatea Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii.

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până cel târziu în data de 17.04.2018, orele 10:00.

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.      Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5.      Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.      Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Biroul Achizitii-  Georgiana Dragomir, tel. 0241.580.361. sau prin e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com

7.      Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 24.04.2018.

Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port