- REPARATII/ INTRETINERE PERIODICE SI ACCIDENTALE LINII DE CALE FERATA UZINALA

06-09-2018 15:07

Biroul  Achizitii                                                                                                                  
Nr.5521/06.09.2018
         
 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 
 
 REPARATII/ INTRETINERE  PERIODICE SI ACCIDENTALE LINII DE CALE FERATA UZINALA


1.    Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
2.    Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  13.09.2018 ora 10.00
3.    Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
4.    Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
5.    Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
6.    Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii – Ioana Ruse tel. 0241/580361, ioanaruse@oil-terminal.com
7.    Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 20.09.2018.