Raportare OM 704/2014 - 2018

05-10-2018 09:15
Raport  achizitii conform OM 704/2014 pentru anul 2018

Acest Raport contine contracte cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro pentru servicii şi 500.000 Euro pentru produse şi lucrări, conform solicitarii OM 704/2011 si Hotararii AGEA 11/24.10.2014
Achizitiile se desfasoara in conformitate cu Regulamentul intern de Achizitii.