-Leasing operational buldoexcavator si leasing operational automacara

06-05-2015 08:51

Nr.2554/06.05.2015 

         

 1. Organizator:  S.C. Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achizitii Dezvoltare Strategii.

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 18.05.2015, ora 12:00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.

5. Descrierea obiectului contractului: conform Fisa de date/Caiet de sarcini.

6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Serviciul Achizitii Dezvoltare Strategii,  Marieta Stasi,  tel. 0241.580.361, e-mail: marietastasi@oil-terminal.com.

 

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 03.06.2015.