(2015) - Service supape de respiratie si opritori de flacari la rezervoare

20-08-2015 11:01

Serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

Nr. 4690/ 20.08.2015

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind  

 

Service supape de respiratie si opritori de flacari  la rezervoare

 

1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de 27.08.2015  ora 10.00

3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 10.09.2015.