Curatat si evacuat slam rezervor R 30S – Sectie Platforma Sud

31-08-2015 15:35

Serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                  

Nr.4939/31.08.2015    

 

 Prin prezenta adresa, va invitam sã participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Curatat si evacuat slam rezervor R 30S – Sectie Platforma Sud

 

1.           Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2.           Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de 09.09.2015  ora 10.00

3.           Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.           Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.           Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.           Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Serviciul Achizitii- Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com

 

Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 25.09.2015.