Emiterea unei scrisori de garantie bancara

30-09-2015 14:21

Nr. 5662/30.09.2015

 

 

 

 

 

         Va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind   „Emiterea unei  scrisori  de garantie bancara”

 

 

1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achizitii Dezvoltare Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de  09.10.2015 ora 14.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.

4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date.

5. Descrierea obiectului contractului : conform Fisa de date/Caiet de sarcini.

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departamentul Achizitii Dezvoltare Strategii -  Marieta Stasi,  tel. 0241/580361 marietastasi@oil-terminal.com; elenapetrescu@oil-terminal.com

 

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii:28.10.2015