Evacuare slam si pamant infestat

17-02-2015 07:58

Evacuare slam si pamant infestat din Sectie Platforma Nord, Sectie Platforma Port si Sectie Platforma Sud

1.    Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin serviciul Achiziţii-Dezvoltare-Strategii
2.    Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de 23.02.2015.ora 14.00
3.    Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
4.    Criterii de calificare : conform Fisei de date
5.    Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
6.    Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la serviciu Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Staşi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com
7.    Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 05.03.2015