FURNIZARE CARTUSE DE TONER

27-03-2015 15:01

FURNIZARE CARTUSE DE TONER

 

1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin serviciul Achiziţii-Dezvoltare-Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până cel târziu în data de 06.04.2015 ora 10.00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu ȋn limba română

4. Criterii speciale de calificare : conform Fişei de date

5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.  Documentația  de atribuire  se poate obţine de la serviciu Achiziţii Dezvoltare-Strategii -  Marieta Staşi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 27.04.2015