Furnizare combustibil

23-04-2015 15:19

1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 30.04.2015 ora 12.00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la serviciu Achizitii Dezvoltare-Strategii -  Marieta Stasi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com

 

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 05.05.2015