Furnizare echipament individual de protectie

04-06-2015 12:40

3174/04.06.2015

1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achiziţii Dezvoltare Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de  15.06.2015 ora 14.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu în limba romȃnã.

4. Criterii speciale de calificare : conform Fiṣei de date.

5. Descrierea obiectului contractului : conform Fiṣa de date/Caiet de sarcini.

6.  Documentaţia  de atribuire  se poate obţine de la Serviciu Achiziţii Dezvoltare Strategii -  Marieta Staşi,  tel. 0241/580361 elenapetrescu@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 15.07.2015