FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

24-08-2015 15:12

Serviciul Achiziții-Dezvoltare-Strategii                                  

Nr. 4752/ 24.08.2015

 

 

 Prin prezenta adresă, vă invitam să participați la atribuirea unui contract de achiziție privind 

 

                     FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

 

1.           Organizator : Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achiziții-Dezvoltare-Strategii

2.           Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de  31.08.2015 ora 10.00

3.           Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.           Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.           Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.           Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com

 

7.           Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 15.09.2015