Furnizare gaze naturale

15-04-2015 15:20

2138/15.04.2015

FURNIZARE GAZE NATURALE

  1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de 23.04.2015  ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la serviciu Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Stasi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 28.04.2015