Furnizare Spumogen AFFF

22-01-2015 08:24

Furnizare Spumogen AFFF

1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achizitii Dezvoltare Strategii
2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 30.01.2015 ora 12.00 .
3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.
4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.
5. Descrierea obiectului contractului: conform Fisa de date/Caiet de sarcini.
6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Serviciu Achizitii Dezvoltare Strategii -  Marieta Stasi,  tel. 0241/580361.
7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 10.02.2015