Inchiriere buloexcavator

17-02-2015 14:06

Inchiriere buloexcavator

1. Organizator:  S.C. Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achizitii Dezvoltare Strategii.
2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 23.02.2015, ora 12:00.
3. Oferta se va prezenta obligatoriu în limba romana.
4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.
5. Descrierea obiectului contractului: conform Fisa de date/Caiet de sarcini.
6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Serviciu Achizitii Dezvoltare Strategii,  Marieta Stasi,  tel. 0241.580.361.
7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 16.03.2015