Intocmirea Planurilor de interventie in caz de incendiu

28-10-2015 09:19

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr. 6395/28.10.2015

 

          Prin prezenta adresa, va invitam să participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

       Intocmirea Planurilor de interventie in caz de incendiu pentru fiecare locatie (Sectie Platforma Sud, Sectie Platforma Port, Sectie Platforma Nord) in baza Scenariilor de securitate la Incendiu

 

          Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

 

1.           Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de 04.11.2015 ora 10.00

2.           Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

3.           Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

4.           Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

5.           Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Stasi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com, elenabotea@oil-terminal.com.

6.           Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 25.11.2015.