Leasing operational autovehicule

15-07-2015 13:31

Serviciul Achizitii Dezvoltare Strategii                                                                              

Nr.4077/15.07.2015 

         

            Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind Leasing operational autovehicule.

  

1. Organizator:  S.C. Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achizitii Dezvoltare Strategii.

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 22.07.2015, ora 12:00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.

5. Descrierea obiectului contractului: conform Fisa de date/Caiet de sarcini.

6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Serviciu Achizitii Dezvoltare Strategii,  Georgiana Dragomir,  tel. 0241.580.361, e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com.

 

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 07.08.2015.