Leasing operational buldoexcavator

18-03-2015 14:54

Leasing operational buldoexcavator

1. Organizator:  S.C. Oil Terminal S.A., prin Serviciul Achiziţii Dezvoltare Strategii.
2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până cel târziu în data de 27.03.2015, ora 15:00.
3. Oferta se va prezenta obligatoriu în limba rom?nă.
4. Criterii speciale de calificare: conform Fi?ei de date.
5. Descrierea obiectului contractului: conform Fi?a de date/Caiet de sarcini.
6. Documentaţia  de atribuire  se poate obţine de la Serviciu Achiziţii Dezvoltare Strategii,  Marieta Staşi,  tel. 0241.580.361.
7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 17.04.2015.