MODERNIZARE REZERVOR T22S

21-09-2015 15:17

Departamentul Achiziții-Dezvoltare-Strategii                                                                                                                                       

Nr. 5429 /21.09.2015 

 


Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

            MODERNIZARE REZERVOR T22S

 

          Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

 

 

  1. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de 28.09.2015  ora 10.00
  2. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  3. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  4. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini
  5. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Stași tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com, elenabotea@oil-terminal.com
  6. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 23.10.2015