MODERNIZARE REZERVOR T38S – SECTIE PLATFORMA SUD

05-05-2015 15:02

Nr.2545/05.05.2015

 

                  MODERNIZARE REZERVOR T38S – SECTIE PLATFORMA SUD

 

1.       Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin serviciul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2.       Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de 14.05.2015  ora 12.00

 3.       Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.       Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.       Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini


6.       Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la serviciu Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Stasi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com