Modernizare skid-uri contorizare bunkeraj motorina danele 70 si 75

27-10-2015 07:27

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr. 6340/26.10.2015

 

 

 

          Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

               Modernizare skid-uri contorizare bunkeraj motorina danele 70 si 75

 

          Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

 

1.           Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de 02.11.2015 ora 10.00

2.           Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

3.           Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

4.           Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

5.           Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Stasi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com, elenabotea@oil-terminal.com

6.           Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 23.11.2015.