Reparat conducte DN500, P1, P2 si M1, M2 zona MIM - Azomures

17-11-2015 15:19

Nr. 9063/17.11.2015    

                             

 

          Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

               Reparat conducte DN500, P1, P2 si M1, M2 zona MIM – Azomures

 

          Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

 

 

  1. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de 23.11.2015 ora 10.00
  2. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  3. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  4. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini
  5. Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  6. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 14.12.2015.