REPARATII PERIODICE SI ACCIDENTALE LINII DE CALE FERATA UZINALA

04-09-2015 15:15

Departamentul Achiziții-Dezvoltare-Strategii                                                                                                                                       

Nr. 5055/04.09.2015

    

 

  Vă invitam să participați la atribuirea unui contract de achiziție privind: 

 

REPARATII PERIODICE SI ACCIDENTALE LINII DE CALE FERATA UZINALA                       

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achiziții-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de 11.09.2015  ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 17.09.2015.