REVIZII PLANIFICATE SI REPARATII ACCIDENTALE LA LOCOMOTIVE

22-01-2015 08:28

REVIZII PLANIFICATE SI REPARATII ACCIDENTALE LA LOCOMOTIVE

Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin serviciul Achiziţii-Dezvoltare-Strategii
Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de 12.01.2015  ora 10.00
Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la serviciu Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Staşi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com

Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 14.01.2015.