Servicii de Audit Fianciar

09-06-2015 13:53

Nr. 3316/09.06.2015

 Servicii de Audit Financiar Statutar

Cod CPV 79212100-4 , servicii de auditare financiara

         Oferta tehnico-economica se va transmite pana in data de 19.06.2015 ora 15 prin unul din urmatoarele mijloace :

-              Fax (0241/589688)

-              E-mail : marietastasi@oil-terminal.com, elenapetrescu@oil-terminal.com

-              Posta: Oil Terminal S.A, Constanta, str. Caraiaman nr 2, registratura – In atentia Serviciului Achizitii –Dezvoltare-  Strategii

 

        Conditii de participare, specificatii tehnice si alte informatii se pot obtine de la Serviciul

Achizitii –Dezvoltare-  Strategii- Marieta Stasi tel. 0241/580361.