SP Sud-Servicii de paza si protectie

30-01-2015 15:14

1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin serviciul Achiziţii-Dezvoltare-Strategii
2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de 09.02.2015  ora 10.00
3. Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la serviciu Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Staşi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com
4. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 25.02.2015