-FURNIZARE COMBUSTIBIL

14-04-2016 13:51

Departament Achizitii Dezvoltare-Strategii                                                                       

Nr. 2550/14.04.2016

              

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind : 

 

Furnizare combustibil

 

1. Organizator:  Societatea Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 22.04.2016 ora 12.00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu ȋn limba romana

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii Dezvoltare-Strategii -  Cristina Galbenus tel. 0241/580.361, cristinagalbenus@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 09.05.2016

 

 

-FURNIZARE COMBUSTIBIL