-Furnizare conducta (teava) DN 500 PN 25

07-11-2016 14:59

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                                                                

Nr.7646/07.11.2016 

       

          Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

Furnizare conducta (teava) DN 500  PN 25

 

          Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

 

  1. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de 14.11.2016 ora 10.00 
  2. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  3. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  4. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini
  5. Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Ioana Ruse tel. 0241/580361, ioanaruse@oil-terminal.com
  6. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 21.11.2016 

 

 

-Furnizare conducta (teava) DN 500 PN 25