-REPARATII PERIODICE SI ACCIDENTALE LINII DE CALE FERATA UZINALA

06-09-2016 13:38

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                                                                                                                       

Nr.6145/06.09.2016

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind: 

 

REPARATII PERIODICE SI ACCIDENTALE LINII DE CALE FERATA UZINALA

                      

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pană  cel tarziu in data de 13.09.2016  ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 16.09.2016.

-REPARATII PERIODICE SI ACCIDENTALE LINII DE CALE FERATA UZINALA