-Service supape de respiratie si opritori de flacari la rezervoare

26-09-2016 14:58

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                                                                   

Nr. 6503/26.09.2016

 

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind:

 

        Service supape de respiratie si opritori de flacari  la rezervoare 

                     

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul  Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de 03.10.2016 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Ioana Ruse tel. 0241/580361, ioanaruse@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 19.10.2016.

-Service supape de respiratie si opritori de flacari la rezervoare