_Leasing operational pentru autospeciala PSI, buldoexcavator si platforma de lucru la inaltime (PRB)

27-05-2016 14:26

Departament Achizitii Dezvoltare-Strategii                                                                          

Nr. 3586/27.05.2016

              

 

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind: 

    

Leasing operational  pentru autospeciala PSI, buldoexcavator si platforma de lucru la inaltime (PRB)

 

1. Organizator:  Societatea Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii 

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de  03.06.2016 ora 12.00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu ȋn limba romana

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu   tel. 0241/580.361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii:17.06.2016

_Leasing operational pentru autospeciala PSI, buldoexcavator si platforma de lucru la inaltime (PRB)