Furnizare compensatori lenticulari de dilatare DN 600

27-09-2016 15:21

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

Nr. 6540/27.09.2016 

               

Prin prezenta adresa va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind : 

    

                        Furnizare  compensatori  lenticulari de dilatare DN 600

 

1.Organizator:Societatea Oil Terminal S.A.,prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de  04.10.2016 ora 10.00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu ȋn limba romana

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la DepartamentAchizitii Dezvoltare-Strategii -  Ioana Ruse   tel. 0241/580.361,ioanaruse@oil-terminal.com

 

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 11.10.2016.

Furnizare compensatori lenticulari de dilatare DN 600