FURNIZARE GAZE NATURALE

24-11-2016 09:09

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr. 8080/24.11.2016

        

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

  FURNIZARE  GAZE NATURALE

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  07.12.2016 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 20.12.2016

FURNIZARE GAZE NATURALE