Furnizare azot lichid

07-03-2016 13:48

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr. 1526/07.03.2016  

                

        Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

        Furnizare azot lichid

 

        Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

 

  1. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de 15.03.2016 ora 10.00
  2. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  3. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  4. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini
  5. Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Marieta Stasi tel. 0241/580361, marietastasi@oil-terminal.com, elenabotea@oil-terminal.com
  6. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 28.03.2016.

Furnizare azot lichid