Furnizare compensatori de dilatare DN 350 mm PN25 cu flansi

26-05-2016 14:25

Departament Achizitii Dezvoltare-Strategii                                                                          

Nr. 3535/26.05.2016

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind:


    Furnizare compensatori  de dilatare DN 350 mm PN25 cu flansi

 

1. Organizator: Societatea Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de  02.06.2016 ora 12:00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu, tel. 0241/580.361,e-mail elenapetrescu@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 07.06.2016

Furnizare compensatori de dilatare DN 350 mm PN25 cu flansi