Furnizare Energie Electrica

25-03-2016 13:02

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr.2029/25.03.2016    

          

 

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

                     FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

                    

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  01.04.2016 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 15.04.2016

Furnizare Energie Electrica