Furnizare energie electrica

26-08-2016 14:54

 Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

 Nr.5868/26.08.2016    

 

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  05.09.2016 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 19.09.2016

Furnizare energie electrica