Invitatie Revizii planificate si reparatii accidentale la locomotive

14-01-2016 14:35

Departament Achiziții Dezvoltare Strategii                                                                           

Nr. 299/14.01.2016

 

         

 

         Vă invitãm să participați la atribuirea unui contract de achiziție privind    

 

                  Revizii planificate si reparatii accidentale la locomotive

 

1.         Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin serviciul Achiziții-Dezvoltare-Strategii

2.         Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de 21.01.2016  ora 10.00.

3.         Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.         Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.         Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.         Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

 

Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 28.01.2015.

Invitatie Revizii planificate si reparatii accidentale la locomotive