Oferta privind selectarea unui expert independent

08-07-2016 09:13

Departament  Achiziții-Dezvoltare-Strategii                                         

Nr. 4652/08.07.2016

 

Prin prezenta adresă, vă invitam să prezentati o oferta privind

Selectarea unui expert independent, specializat ,in calcularea numarului total al actiunilor

ce vor fi emise in procedura  majorarii de capital

 

1.            Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achiziții-Dezvoltare-Strategii

2.            Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de  13.07.2016 ora 10.

3.            Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.            Documentatia  de atribuire  se poate obține de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

5.            Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 20.07.2016.

 

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanta

Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

Expert Achizitii

Elena PETRESCU

Tel:  0732.555.198;

0241.580.361;

Fax: 0241.589.688

Oferta privind selectarea unui expert independent