Proiectare - Pozare supraterana fascicul SP Port SP Sud

07-12-2016 11:47

Departamentul Achiziţii-Dezvoltare-Strategii                                                                                    

Nr. 8410/07.12.2016

     

  Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind  


                    Proiectare - Pozare  supraterana fascicul SP Port – SP Sud

                     

1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul  Achiziţii-Dezvoltare-Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de 14.12.2016 ora 10.00

3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6. Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361 , elenapetrescu@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 21.12.2016.OIL TERMINAL S.A. Constanta

Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

Proiectare - Pozare supraterana fascicul SP Port SP Sud