Reparat rezervorul R22 (capac, instalatia PSI si serpentina)

28-03-2016 15:24

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr.2076/28.03.2014

          

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Reparat  rezervorul R22 (capac, instalatia PSI si serpentina)

Sectie Platforma Port in vederea introducerii in fluxul tehnologic

                   

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  04.04.2016 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 25.04.2016

Reparat rezervorul R22 (capac, instalatia PSI si serpentina)