Reparatii conducta CT2 titei in zona claviatura vane interior Sectie Platforma Sud- subtraversare linii CF Constanta Mangalia -

22-11-2016 13:27

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr. 7985/22.11.2016

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

              Reparatii conducta CT2 titei in zona claviatura vane interior Sectie Platforma Sud

       – subtraversare linii CF Constanta Mangalia – claviatura vane incinta Sectie Platforma Port

 

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  29.11.2016 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 15.12.2016

Reparatii conducta CT2 titei in zona claviatura vane interior Sectie Platforma Sud- subtraversare linii CF Constanta Mangalia -