Service telecomenzi feroviare

01-11-2016 14:53

Departament Achizitii Dezvoltare Strategii                                                                        

Nr. 7483/01.11.2016

 

      

         Va invitãm sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

                                  „Service telecomenzi feroviare” 

 

 

1. Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Departament Achizitii Dezvoltare Strategii

2.Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 08.11.2016, ora 10.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romȃnã.

4. Criterii speciale de calificare : conform Fiṣei de date.

5. Descrierea obiectului contractului : conform Fiṣa de date/Caiet de sarcini.

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departamentul Achizitii Dezvoltare Strategii -  Ioana Ruse,  tel. 0241/580361: ioanaruse@oil-terminal.com

 

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 21.11.2016                              

Service telecomenzi feroviare