Servicii de paza si protectie

28-07-2016 15:12

Departament  Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                                       

Nr. 5119/28.07.2016

    

          

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind  

„Servicii de  paza si protectie”, pentru  Oil Terminal S.A. Constanta-  SP Nord, SP Port si  SP Sud ”

 

 

  1. Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de  05.08.2016 ora  10.
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 26.08.2016

Servicii de paza si protectie