--Service supape de respiratie si opritori de flacari la rezervoare

26-10-2017 12:29

Biroul Achizitii                                

Nr.8160/26.10.2017 

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Service supape de respiratie si opritori de flacari  la rezervoare

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  02.11.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 17.11.2017

--Service supape de respiratie si opritori de flacari la rezervoare