-FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

11-04-2017 13:34

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr.3003/11.04.2017             

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

                     FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

                     

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  20.04.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 28.04.2017.

-FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA