-„Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port”

27-03-2017 15:05

Departament  Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                        

Nr.2404/27.03.2017

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

„Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port”

 

1.            Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2.            Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de 03.04.2017 ora 10 .

3.            Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.            Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.            Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.            Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

 

7.            Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 03.05.2017

-„Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port”