Achizitie servicii de paza si protectie

24-07-2017 15:47

Departament  Achiziţii-Dezvoltare-Strategii                                        

Nr. 5688/24.07.2017

   

 Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

Servicii de  paza si protectie”, pentru  Oil Terminal S.A. Constanţa-  SP Nord, SP Port si  SP Sud ”

 

1.            Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achiziţii-Dezvoltare-Strategii

2.            Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de  31.07.2017 ora  10.

3.            Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.            Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.            Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.            Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7.            Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 31.08.2017

Achizitie servicii de paza si protectie